PLX 145: legalizarea unei baze de date cu peste 200 de intrebari incalca drepturile fundamentale

PLX 145 Schimbari Preconizate

 

Luni 24.04.2023 presedintele Asociatiei ANGEl, Eugen Lucan a participat la dezbaterea publica cu privire la „Proiect de Lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie” – PLX 145.

In interventia sa domnul Eugen Lucan, presedintele Asociatiei ANGEL a evidentiat urmatoarele aspecte:

  • Legea e necesar sa fie analizata din perspectiva legala, inclusiv a principiului per a contrario, (definiție – locuțiune latină care semnifică „în caz contrar” sau „în sens invers”, provenită din cuvântul clasic latin „contrarius” care în limba română poate fi tradus prin „care se află în partea cealaltă„, „… în partea opusă”. Utilizat frecvent în drept și în interpretarea normelor juridice, raționamentul per a contrario este caracterizat prin faptul că atunci când o regulă de drept este subordonată anumitor condiții, se poate trage concluzia că opusul acelei reguli este aplicabil când condițiile respective nu sunt îndeplinite. De exemplu, potrivit art. 282 C.civ., „viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite”; per a contrario, nu este permisă luarea unui nume străin de numele lor.
  • Daca citim din perspectiva juridica (per a contrario) PLX 145 si daca citim 2.3 EXPUNEREA DE MOTIVE, pagina 4, alin 3 constatam ca initiatorul precizeaza in mod paradoxal:sunt clarificate si si detaliate situatiile care pot genera SEPARAREA COPILULUI DE FAMILIE cum ar fi: …” In continuarea paragrafului sunt enumerate toate paragrafele de la Art. 5 din PLX 145.  Acesta abordare este inacceptabila pentru initiativa legislativa PLX 145. Exista riscul ca toate aceste criterii de la Art. 5 sa fie folosite pentru separare si nu pentru prevenirea separarii. Aceste criterii pot deveni instrumente de avertizare pentru parinti.

  • Legislatia e foarte asemanatoare Legii Economiei Sociale care oferea mecanisme de monitorizare a intreprinderilor de economie sociala fara nicun fel de facilitate pentru acestea. In mod asemanator Observatorul Copilului va monitoriza fenomenul fara a aduce in mod real beneficii directe asupra copiilor sau familiilor.
  • Existenta si legiferarea unui Observator al Copilului ca fiind o baza de date fara personal sau o echipa care sa asigure mentenanta este nerealista.
  • Baza de date Observator al Copilului (baza de date AURORA) e un proiect  muncit de UNICEF, dar are foarte multe intrebari (peste 200 de intrebari), unele dintre ele fiind  foarte intime. Eugen Lucan a sugerat tuturor parlamentarilor ca baza de date Observatorul Copilului (AURORA) sa fie folosita si testata de toti parlamentarii care au copii si care participa la dezbatare. Din perspectiva tehnica platforma AURORA  era mai bine facuta pentru ca ea evidentiataza situatii de „risc de separare” facand conexiuni simultane intre 7 factori de vulnerabilitate. Criteriile de la Art. 5 din PLX 145 se aplica singular si pot constitui factori de separare a copilului de familie. Existand aatat de multe elemente cu caracter confidential, baza d edate aduce atingeri drepturlui fundamental la intimitate si viata privata stipulat de Constitutie.
  • Criteriile de la Art. 5 sunt neclare si din perspectiva „teorii etichetarii” accentul „subliminal” al propunerii legislative e focalizat mai mult catre concepte de „prevenirea SEPARARII” si mai putin catre concepte de COEZIUNE FAMILIALA, BUNASTARE sau MENTINEREA copilului in familie.

In concluzie Asociatia ANGEL, prin reprezentant, a sugerat:

Sedinta a fost suspendanta de domnul presedinte SOLOMON, fara a supune la vot decizia, conform Regulamentului Camerei Deputatilor. Dezbaterile vor continua, cel mai probabil, dupa data de 10 mai 2023.

Conform CODULUI DEONTOLOGIC AL ASISTENTULUI SOCIAL Art. 14. — (1) Asistentul social are următoarele responsabilități sociale: lit. h) să se asigure de respectarea drepturilor fundamentale ale omului și de aplicarea legislației internaționale la care România a aderat.

MOTIVE si ARGUMENTE deontologice si CONSTITUTIONALE:

Art. 71: Dreptul la viaţa privată

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Art. 72: Dreptul la demnitate

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.
(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Art. 74: Atingeri aduse vieţii private

Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia;
d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;
g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;
h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

Art. 75: Limite

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

VIDEO:

https://www.facebook.com/StareaDeLibertate/videos/743118157437818 (primele minute)

Surse Camera Deputatilor:

„Proiect de Lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie” – PLX 145.

**********

Misiunea Asociatiei “ANGEL” este de a promova bunăstarea şi armonia copilului, individului, familiei si a comunitaţii, de a promova drepturile omului, protectia mediului, valorile culturale si spirituale.

Asociatia “ANGEL” ajuta persoane în situaţii de dificultate, indiferent de natura şi cauza acestora, pe teritoriul naţional şi în afara lui.

Eugen Lucan este de profesie asistent social si este presedintele Asociatiei ANGEL.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *