Procedura: PLANGEREA scrisa impotriva unui medic

Procedura PetitionareIn conditiile in care apar tot mai multe efecte adverse  sau decese in urma administrarii anumitor terapii genetice va precizam ca cetatenii prejudiciati, reprezentantii legali sau urmasii lor se pot adresa Colegiului Medicilor din Romania sau Instantelor de Judecata. Procedura de petitionare a Colegiului Medicilor din Romania o gasit pe site-ul organizatiei la https://www.cmr.ro/statut/ 

„SECŢIUNEA a 3-a

Procedura de soluţionare a plângerilor

Art. 115. –

(1) Plângerea împotriva unui medic se adresează colegiului al cărui membru este acesta.

(2) Plângerea împotriva unui membru în organele de conducere, cu excepţia membrilor în adunarea generală a colegiului teritorial, se depune la colegiul teritorial în care este înscris, care o înaintează Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în vederea declanşării sau nedeclanşării anchetei disciplinare.

(3) În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva mai multor medici, dintre care unul sau mai mulţi deţin funcţii de conducere, biroul consiliului colegiului teritorial va decide cu privire la declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare împotriva medicilor care nu deţin funcţii de conducere, urmând ca pentru ceilalţi să înainteze plângerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.

(4) În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva unui medic care nu este membru al colegiului teritorial, dar îşi desfăşoară activitatea pe raza acelui colegiu, aceasta se va transmite în original colegiului al cărei membru este medicul.

(5) În cazul în care medicul dobândeşte calitatea de membru în organele de conducere, respectiv pierde această calitate în timpul derulării anchetei disciplinare, biroul consiliului colegiului teritorial sau al Consiliului naţional, după caz, va dispune prin decizie trimiterea cauzei la comisia competentă în vederea continuării anchetei disciplinare.

Art. 116. –

(1) Plângerea poate fi depusă de:

  1. a)pacient în nume propriu, prin reprezentat legal, prin împuternicit;
  2. b)succesorii pacientului decedat.

(2) Plângerii i se va da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de identificare:

  1. a)numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
  2. b)numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;
  3. c)descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
  4. d)prejudiciul fizic şi moral;
  5. e)semnătura olografă a petentului, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea  455/2001privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

(3) În cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului împotriva căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor în acest sens, colegiul teritorial va solicita unităţilor sanitare în care medicul îşi desfăşoară activitatea informaţiile necesare identificării acestuia.”

 

Material realizat in cadrul campaniei CITESTE PROSPECTUL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *