PLX 145: forma finala transforma asistentul/tehnicianul social in politist sau securist tocmai bun de amendat

CNASR nu s-a autosesizat, iar PLX 145 a  fost votat. Nu stim daca SPAS (Serviciul Public de Asistenta Social) sau daca asistentii sociali/tehnicienii sociali vor fi viitorii politisti sau securisti care vor fi obligati sa inregistreze in baza de date Observatorul Copilului/AURORA Unicef situatiile de risc. SPAS sau asistentii sociali vor fi amendati cu 1.000-2.000 lei ???

Cand luam amenda ?  Ce valoare are amenda ? 

Conform articolului 23 ! 

Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 23.(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
a) nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (1);
b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (7);
c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a).
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Art. 7 

Art. 7. – (1) Dacă în urma evaluării unui copil și a familiei acestuia, serviciul public de asistență socială constată că acesta se află în cel puțin o situație de vulnerabilitate prevăzută la art. 5 se întocmește  planul de servicii.

Art. 7. – (7) Monitorizarea implementării planului de servicii se realizează de către ASISTENTUL SOCIAL  sau, după caz, de către tehnicianul în asistență socială responsabil cu activitatea de prevenire a separării copilului de familie din cadrul serviciului public de asistență socială prin vizite la domiciliul copiilor aflați în situație de separare astfel:
a) semestrial și ori de câte ori se impune, în situația în care în urma evaluării copilului și a familiei se constată sub 10 situații de risc din cele prevăzute la art. 5;

b) trimestrial și ori de câte ori se impune, în situația în care în urma evaluării copilului și a familiei se constată peste 10 situații de risc din cele prevăzute la art. 5.

Art. 14 alin (2) lit. a) precizeaza: 

Art. 14. – (1) Serviciul public de asistență socială de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familie potrivit prevederilor art. 118 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Activitatea de prevenire a separării de familie este realizată de serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului prin:
a) identificarea și înregistrarea în Observatorul Național al Copilului a TUTUROR copiilor aflați în risc de separare de familie și a familiilor cu copii aflate în situații de vulnerabilitate;

O intrebare cu talc : Cine stabileste cine sunt toti copiii aflati in situatii de risc de separare sau a copiilor aflati in situatii de vulnerabilitate sau invulnerabilitate ?

Il rugam pe  presedintele Iohannis sa NU va promulge aceasta lege !

 

Sursa: PLX 145

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *