NAT/486 Produse alimentare/Distribuirea către persoanele cele mai defavorizate

Descriere:

În UE, peste 80 de milioane de cetățeni se confruntă cu sărăcia . 16% din populația Europei este vulnerabilă, din care peste 43 de milioane de cetățeni sunt amenințați de sărăcia alimentară. În 2006, în UE, procentajul privind riscul sărăciei alimentare varia între 2% (Danemarca) și 37% (Slovacia), astfel că în peste 7 state membre gradul de sărăcie depășește 20%. Doar în Polonia și Germania, 11, respectiv 9 milioane de oameni sunt amenințați de sărăcie. Aceste date dovedesc în mod cert că este nevoie de asistență alimentară.

Grupurile de persoane cele mai expuse subnutriției sau malnutriției din cauza lipsei unei alimentații adecvate sunt copiii proveniți din familii sărace, persoanele în vârstă, persoanele fără adăpost, solicitanții de azil și lucrătorii migranți ilegali, persoanele sau copiii cu handicap. În unele state membre, o parte dintre beneficiarii ajutoarelor alimentare sunt și beneficiari ai ajutoarelor sociale bazate pe criteriul venitului minim garantat.

CESE atrage atenția că o mare parte dintre persoanele dezavantajate, în special persoane fără adăpost, solicitanții de azil și lucrătorii sau migranții ilegali, nu beneficiază de nicio formă de protecție socială și nu sunt incluși în statisticile naționale. O parte dintre aceștia nu au documente de identitate iar evaluarea nevoilor sociale și alimentare e dificil de realizat și o evaluare corectă ar putea fi făcută împreună cu organizațiile neguvernamentale sau caritabile.

Parteneri:
CESE

Scop:
Sa promoveze un aviz european in cadrul Comitetului Economic si Social European care sa propuna o legislatie  suportiva pentru persoanele defavorizate care nu au acces la conditii de hrana si la o viata decenta.

Beneficiari:
Persoane defavorizate, autoritati publice

Rezultate:

  • În cea de-a 468-a sesiune plenară, care a avut loc la 19 și 20 ianuarie 2011 (ședința din 20 ianuarie 2011), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 150 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 14 abțineri.
  • 2 intalniri ale grupului de lucru
  • expert si raportor din Romania
  • mai multe intalniri cu reprezentantii APIA si ai Ministerului Muncii
  • mai multe organizatii europene sunt consultate
  • avizul este diseminat catre mai multe organizatii neguvernamentale interesate din Romania si din Europa
  • peste 5 participari „folow-up” la evenimente si dezbateri pentru promovarea avizului