Dreptul la munca al angajatilor din centre sociale este garantat de Constitutie, fara discriminare !

Solictari ANGEL Ministerul Muncii
Soclitari Asociatia ANGEL

In data de  04.10.2021 Asociatia ANGEL prin presedinte a participat la dezbaterea organizata de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a discuta modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Proiectul este disponibil aici: http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210921_proiect-lege_modificarea_completare_L55-20.pdf 

Propunerea legislativa este in fapt aceeasi inititiva legistiva (OUG) a Ministerului Muncii prin care acum cateva saptamani acesta dorea conditionarea angajatilor din centre sociale care intra in contact cu beneficiarii fie sa se vaccineze fie sa prezinte un test PCR saptamanal platit din banii SALARIATULUI.

Initiativa legislativa propune:

După articolul 19, se introduce un articol nou, art.191 care va avea următorul cuprins:

„Art.191 (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d), referitoare la măsuri de protecție a vieții şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, pe perioada stării de alertă, în funcție de incidența cazurilor din județ/localitate, comunicată de comitetul județean pentru situații de urgență și al municipiului București, furnizorii de servicii sociale publici și privați solicită personalului din centrele rezidențiale prevăzute la art.19 care, în desfășurarea activității, are contact cu persoanele beneficiare, după caz:
a) dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 sau vaccinării cu prima doză, după caz;
b) adeverința emisă de medicul de familie sau medicul curant prin care se certifică existența unor afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare;
c) rezultatul negativ săptămânal pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în urma efectuării unui test antigen rapid;
d) dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

(2) Costurile aferente testării, în vederea prezentării dovezii prevăzută la alin.(1) lit.c), se suportă de angajat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2), pentru persoanele care nu s-au vaccinat din motive medicale și pentru persoanele care nu au încheiat schema completă de vaccinare/se află în perioada dintre prima și a doua doză, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București asigură testele antigen rapide necesare testării acestora.

(4) Neprezentarea de către angajați, a documentelor prevăzute la alin.(1) lit.a)-c), după caz, conduce la interzicerea accesului în centrele de servicii sociale, sau, după caz, interzicerea desfășurării activităților care presupun contactul cu persoanele beneficiare.

(5) În aplicarea prevederilor alin.(4), furnizorul de servicii sociale poate dispune, cu acordul angajatului, modificarea temporară, în condițiile legii, a atribuțiilor din fișa postului.

Dezbaterea publică a fost deschisă de domnul Secretar de stat, Peter Janos Makkai şi a fost urmată de intervenţiile celor doi reprezentanţi ai societăţii civile, care s-au înscris la dezbatere.

Din partea societăţii civile au intervenit :

 1. Ana Rădulescu, Centrul de formare şi evaluare în asistenţa socială (CFCECAS), profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
 2. Eugen Lucan, Preşedinte Asociaţia Angel

Domnul Eugen LUCAN, presedintele Asociatie ANGEL a avut doua interventii in cadrul dezbaterii. Asociaţia Angel, organizaţia care a solicitat organizarea dezbaterii publice, prin reprezentantul sau, au subliniat următoarele:

 • propunerea de text legislativ este oarecum forţată, ea apare după proiectul de ordonanţă de urgenţă (OU), pe marginea căruia s-au înregistrat numeroase solicitări de retragere, inclusiv avize negativ din partea reprezentanţilor sindicatelor si patronatelor în cadrul şedinţelor CDS;
 • iniţiativa este o decizie politică, fără justificare ştiinţifică şi este promovată de un Guvern care nu respectă normele de igienă este exemplificată situaţia de la Congresul PNL la care participanţii nu au purtat măşti de protecţie la ROMEXPO); Asociatia ANGEL  crede în puterea exemplului ca formă de politică publică;
 • asociatia nu crede că MMPS trebuie să devina  „vârful de lance” pentru o politică de discriminare (si chiar segregare) pe criterii de vaccinare;
 • Asociatia ANGEL nu este de acord ca  Ministerul Muncii să promoveze o nouă politică socială care are ca fundament discriminarea/segregarea  angajaţilor pe „motiv de vaccinare”;
 • demersurile anterioare ale MMPS de a solicita DGAPSC informaţii privind numărul beneficiarilor/angajaţilor care ar fi vrut să se vaccineze şi al celor care nu doreau să se vacccineze, reprezintă un mecanism de intimidare a angajaţilor care nu respecta legislatia nationala si europeana a prelucrarii datelor cu caracter personal (GDPR);
 • nu se poate forţa consimţământul angajatilor, în condiţiile în care toate vaccinurile de pe piaţă sunt experimentale şi există efecte adverse care nu sunt făcute publice;
 • nu există o analiză de impact pentru acest proiect de lege;
 • proiectul de act normativ nu este corelat cu alte norme internaţionale şi naţionale (se încalcă Codul muncii, Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii umane faţă de aplicaţiile biologiei si medicinei, ratificată prin Lesea nr.17/2001, Codul de la Nuremberg, Conventia de la Oviedo etc.)
 • nu s-a ţinut cont de solicitările anterioare ale societăţii civile, de retragere a proiectului de act normativ (OUG)
 • modul de organizare în sesiune Online a dezbaterii publice, încalcă legislaţia, în condiţiile în care starea de alertă a fost suspendată de Curtea de Apel Cluj prin ordonanta presedintiala (care este executorie);
 • asociatia ANGEL atrage atenţia asupra discriminării şi ineficienţei măsurilor promovate de proiectul de act normativ, în condiţiile în care atât persoanele nevaccinate, cât si cele vaccinate pot transmite virusul, conform informaţiilor publiate de CE;
 • asocitia ANGEL precizeaza ca masurile conduc la vaccinare fortata a angajatilor si intreba aministerul de ce nu s-a propus în proiectul de lege includerea şi a testului de anticorpi, atât pentru persoanele vaccinate, cât şi nevaccinate
 • Eugen Lucan pune în discuţie eficienţa testului PCR in acest context legisltiv, în condiţiile în care SUA va interzice utilizarea acestui test din decembrie 2021
 • asociatia atrage atenţia asupra presiunii exercitate atât asupra angajatului cât şi a angajatorului prin acest demers legislativ
 • subliniază faptul că demersurile legate de monitorizarea vaccinărilor la nivelul atât a personalului cât şi a beneficiarilor serviciilor sociale încalcă drepturile acestora cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal
 • asociatia precizeaza sumele alocate vaccinurilor sunt exagerate (120 de milioene de doze) si ar putea fi redirecţionate către asigurarea gratuită a testelor de anticorpi, sau  testelle PCR să fie plătite din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului sau din sumele economisite prin achiziţia unui număr mai mic de vaccinuri;
 • asociatia considera ca etic este implementarea unei campanii naţionale de informare şi conştientizare de tip „Citeşte prospectul” pentru a creşte gradul de informare a cetăţenilor;
 • solicita contactarea Ministerului Sănătăţii în vederea efectuării unor analize de laborator pentru aceste vaccinuri;
 • Eugen Lucan precizeaza ca în loc de promovarea principiului obligativitatii vaccinării, mai bine s-ar aloca resurse pentru cumpărarea de echipamente de protecţie (mănuşi, săpun, detergenţi, combinezoane, teste, etc.
 • Asociatia ANGEL evidentiaza faptul ca in mod extrem  propunerea legislativă să se limiteze la asigurarea de echipamente de protecţie şi teste gratuite şi crearea unui fond de urgenţă în acest sens;
 • proiectul de lege creează o formă de discriminare pe criterii de avere, pentru că numai cei cu resurse îşi pot plăti testele PCR
 • solicită expres să fie restras proiectul de lege, să fie consemnat în minută faptul că solicitarea transmisă este o plângere prealabilă în baza Legii privind Contenciosul Administrativ;
 • solicită expres să fie restras proiectul de lege, altfel va face acţiune în instanţă pentru abuz în serviciu. Asocitia ANGEL  a transmis ca „dacă peste ani se va constata că această lege va produce prejudicii, MMPS să ia la cunoştinţă că organizaţia va face acţiune pentru crime împotriva umanităţii”;

In încheiere, domnul Eugen Lucan a punctat o serie de solicitări exprese catre MMPS:

 • întocmirea şi transmiterea procesului verbal/minutei dezbaterii publice;
 • menţionarea în minută a persoanelor participante la dezbatere;
 • să se ia act că decizia este neconstituţională şi încalcă convenţii internaţionale si legislaţia naţională;
 • solicită retragerea de urgenţă a proiectului de lege, în caz contrar se va proceda la atacarea în instanţă;
 • solicită menţionarea în minută a faptului că adresa asociaţiei este şi plângere penală şi că îşi rezervă dreptul de a acţiona ministerul la Tribunalul de la Haga pentru crime împotriva umanităţii, dacă se va dovedi că aceste terapii prin vaccin anti-covid sunt mortale (unele fiind terapii genetice experimentale lansate pentru prima dată sub forma de vaccinuri);
 • menţionarea în minută a demersurilor întreprinse, respectiv transmiterea unei plângeri prealabile în contencios administrativ şi o plângere penală pentru abuz în serviciu la adresa doamnei ministru, Raluca Turcan şi a întregului cabinet de consilieri;
 • prezentarea unui calendar pentru următoarele demersuri pe care le va întreprinde ministerul în legătură cu proiectul de act normativ.

Prin acest demers (plangere prelabila in baza Legii Contenciosului Adminsitrativ si Plangere pentru Abuz in Serviciu) Asociatia ANGEL urmareste sa responsabilizeze factorii de decizie politici fata de necesitatea de a respecta drepturile omului si legislatia nationala si de a respecta dreptul de a exercita profesia de asistent social in Romania in conformitatea cu Art. 41 din Constitutie si cu Legea 466/2004.

„Consideram ca demersurile ministerelor de a promova o legislatie a obligativitatii vacxcinarii este ilegala, imorala, abuziva si disproportionata” a declarat Eugen LUCAN, presedintele Asociatiei ANGEL.

Intr-o solicitare anterioara Asociatia ANGEL  prin  plangere prealabila a cerut suspendarea si anularea tuturor actelor subsecvente ce pot rezulta din promovare acestui act administrativ, in opinia noastra neconstitutional, discriminatoriu, abuziv si nelegal.

MINUTA DEZBATERII o aveti AICI: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/dezbateri-publice/6414-anunt-privind-sedinta-covid-19

*****

Misiunea Asociatiei “ANGEL” este de a promova bunăstarea şi armonia copilului, individului, familiei si a comunitaţii, de a promova drepturile omului, protectia mediului, valorile culturale si spirituale.

Asociatia “ANGEL” ajuta persoane în situaţii de dificultate, indiferent de natura şi cauza acestora, pe teritoriul naţional şi în afara lui.

 

A consemnat:

Mircea Negru

Expert Comunicare

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *