Amendamente PL-x nr. 144/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical (Covid – 19)

Se adauga profesia  de asistent social in definirea art.1.a)

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații

  1. a) personal medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19, medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, personal auxiliar din unități medicale, cadrele militare- paramedici- din structurile Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului afacerilor interne, ambulanțieri, biologi, biochimiști, psihologi, asistenți sociali.

Justificarea pentru sustinerera amendamentului au fost trimisa deputatului Alin Arsu, de profesie asistent social.

asistent social
covid 19, amendamente

Justificare si argumentare: 

În prima linie, alături de personalul medical, auxiliar și psihologi, se află și asistenți sociali cărora trebuie să li se acorde același drepturi. Aceștia sunt angajați ai serviciilor de ambulanţă, compartimentelor de primire urgenţe: upu-smurd, upu, cpu, secţiilor ATI/TI, unităților de transport neonatal, unităţilor sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice şi unităţi de asistenţă medico-socială, unităţilor de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare, serviciilor publice de asistență socială din cadrul autorităților publice locale.

Recunoasterea meritelor trebuie, in primul rand, corelata cu textele Ordonantelor Militare care a impus angajamente si sarcini suplimentare personalului din servicii sociale, majoritatea fiind asistenti sociali. Principiul reciprocitatii, al echitatii si al proportionalitatii normei jurdice trebuie respectat.

Ordonata Militara nr. 8 precizeaza foarte clar :

Art.9 – (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a  regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.10 – (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o perioada de 14 zile.

(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.

Art.12 – (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.13 – (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.14 – (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

Art. 21: Art.21 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare: e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.9 – 14;

Angajamentul asistentilor sociali a fost conditionat prin Ordonanata Militara astfel:

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare. (principiul reciprocitatii, al echitatii si a proportionalitatii normei jurdice trebuie respectat)

Ordonanta militara nr. 3: profesionsitii care fac munca de identificare a tuturor persoanelor fara locuinta sunt asistentii sociali

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. (2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *