SOC/491 Parchetul European

Descriere:

Instituirea unui Parchet European este un pas important în crearea unor noi mecanisme juridice care să protejeze atât interesele financiare ale Uniunii, cât şi contribuţiile financiare ale cetăţenilor europeni la bugetul Uniunii. CESE consideră că interesele financiare ale Uniunii trebuie apărate, dar coerenţa sistemului de drept penal al UE ar fi mai bine asigurată dacă regulamentul ar defini  cu acurateţe şi precizie atât terminologia, cât mai ales infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii şi care ulterior trebuie incriminate în statele membre.

CESE consideră că în procedura de selecție prealabilă a Procurorului European, grupul de experți care dă un aviz consultativ Comisiei ar trebui să includă câte un reprezentant al CESE, al Comitetului Regiunilor, al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi al Curții Europene de Conturi. Grupul consultativ de experți ar trebui sa aibă minimum 11 membri.

Parteneri:
CESE, Asociatiia Barourilor din Europa, Ministerul de Justitie,

Scop:
Sa expuna un AVIZ  al Comitetului Economic și Social European
privind  propunerea de Regulament al Consiliului de Instituire a Parchetului European COM(2013) 534 final.

Beneficiari:
Beneficiari de fonduri europene, organizatii care au obtinut sau urmeaza sa obtina fonduri de la UE, cetateni europeni, juristi, avocati, ONG-uri.

Rezultate:

  • 1 aviz SOC/491 Parchetul European  este adoptat in plenara Comitetului Economic si Social European (În cea de-a 494-a sesiune plenară, care a avut loc la 10 şi 11 decembrie 2013 (şedinţa din 11 decembrie), Comitetul Economic şi Social European a adoptat prezentul aviz cu 176 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 13 abţineri)
  • 1 consultare avuta la Ministerul de Justitiei
  • mai multe organizatii si institutii din Romania si din Europa sunt consultate
  • avizul este diseminat catre mai multe organizatii neguvernamentale interesate din Romania si din Europa

consultari cu reprezentanti ai Ministerului de Justitie