DialogCivic.ro

Descriere:

Platforma www.DialogCivic.ro este primul portal interactiv din Romania de promovare a dialogului social si civic, ca forma de democratie participativa activa, intre structurile guvernamentale si societatea civila. Portalul este gandit astfel incat sa asigure un dialog structurat intre repreprezentantii si expertii guvernamentali, reprezentantii si expertii din societatea civila (sindicate, patronate, ONG-uri) si cetateni. Una din principalele activitati ale proiectului este informarea cu privire la initiativele legislative care se elaboreaza de catre Parlament sau Guvern , astfel incat, printr-un dialog structurat in timp real, societatea civila si cetatenii sa le poata imbunatati prin sugestii sau amendamente cat mai multe initiative legislative.Din aceasta perspectiva in opinia www.DialogCivic.ro expertiza privind politicile nationale si europene trebuie sa fie cat mai diversa, astfle incat sa asigure:

 • o modalitate eficienta de avertizare timpurie
 • interdisciplicaritate in evaluarea sistemelor
 • participare activa
 • feed-back in timp real
 • expertiza bazata pe modele si bune practici
 • experienta bazata pe rezultate
 • inovatie
 • o adresa catre doamna Ministru Aurelia Cristea

Motto-ul portalului este „conSENS pentru ROMANIA

Parteneri:

Asociatia ANGEL, ISA-UK.

Scop:Sa asigure condiţii pentru a garanta conditii de informare corecta a cetatenilor si a societatii civile cu privire la intiativele legislative guvernamentale si parlamentare astfel incat aceastia sa ofere un feed back real decidentilor politici pentru a putea promova o legislatie care sa respunda nevoilor cetatenilor, care sa fie realista, sustinuta prin modele functionale de buna practica, validate prin cercetari si expertiza specifica. Sa creeze o comunitate de experti care sa contribuie la creearea unor politici economico-sociale de succes pentru Romania.

Beneficiari:

Cetateni ai Romaniei, Societatea civila (sindicate, patronate, ONG-uri), experti, demnitari, si angajati guvernamentali si neguvernamentali.

Rezultate realizate (si estimate):

 • un LOGO pentru www.DialogCivic.ro este creeat
 • un motto creeat: „ConSENS pentru ROMANIA!”
 • www.DialogCivic.ro este achizitionat ca domeniu de catre Asociatia ANGEL
 • creearea unui nou concept de consultare interdisciplinara bazat pe consultare si identificarea unor arii de expertiza din cat mai multe domenii
 • mai multe consultari intre reprezentantii Asociatiei ANGEL si ISA-UK, precum si consultari cu reprezentantii Ministrului pentru Dialog Social
 • un prototip pentru www.dialogcivic.ro este realizat
 • (un portal interactiv este realizat)
 • (o baza de date cu experti guvernamentali si neguvernamantali este realizata)
 • (un regulament privind inscrierea expertilor este validat)